Жене

Лиценце

Срем, Сремска Митровица
Напредак -12, Крушевац
Темерин, Темерин
Црвена Звезда, Београд
Слога, Петровац на Млави
Топличанин, Прокупље
Халас Јожеф, Ада
Раднички, Београд
Београд, Београд
Млади радник, Радинац

Службена лица - Лиценце

Судије
Делегати
Контролори
Записничари и мериоци времена