Одлуке и упутства

Одлуке и упутства

Упутство за попуњавање записника
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза
Одлука о висини чланарине
Одлука о висини и начину исплате трошкова сл.лица
Упутство о спортским објектима