Сви документи

Сви документи

Упутство за попуњавање записника
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза
Статут РСС
Правилник о антидопингу РСС
Правилник о безбедности РСС
Кодекс понашања клубова у такмичењу
01 - Извештај о прегледу спортског објекта
02 - Захтев за издавање лиценци
04 - Организациони тим утакмице
05 - Састав екипе
06 - Пријава за покретање дисциплинског поступка
07 - Изјава сведочење
08 - Изјава одбрана
09 - Најава приговора
010 - Мишљење о суђењу
011 - Извештај делегата
012 - Искључени играчи
013 - Повређени играчи
014 - Оцена здравствене способности